ค้นหา
  • ops8771

Siam Validus แหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับเอสเอ็มอี

อัปเดตเมื่อ ก.พ. 171. Pain Point และจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง Siam Validus Capital คืออะไรคะ

SME มีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโต โดยเฉพาะในประเทศไทย SME เป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานหลายล้านคน ปัญหาที่ SME ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องคือ อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในประเทศไทย โดยส่วนมากการขอสินเชื่อจะต้องมีการวางหลักประกัน ซึ่ง SME ส่วนใหญ่ไม่มี การขอสินเชื่อแบบดั้งเดิมนี้จึงไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ SME และก็เป็นอุปสรรคสำหรับธนาคารผู้ให้สินเชื่อเช่นเดียวกัน เนื่องจากธนาคารจะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้หาก SME ไม่มีหลักประกัน ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีหลักประกัน จึงต้องมองหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ นอกจากการใช้เงินทุนส่วนตัว และการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) แล้ว SME ยังต้องคำนึงถึงการกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนด้วย

การนำงบการเงินในอดีตของ SME มาใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำหรับ SME ที่มีอัตราการเติบโตสูง การประเมินว่าบริษัทใดบ้างมีสิทธิได้รับสินเชื่อโดยดูจากผลกำไร หรือจำนวนปีที่เปิดดำเนินการนั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อมูลในงบการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกถึงประสบการณ์และศักยภาพของ SME ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น แพลตฟอร์มการระดมทุน Crowdfunding แบบดิจิทัล จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำ Surrogate Data Analytics มาใช้ในการประเมิน “ความน่าเชื่อถือทางการเงิน” (Creditworthiness) ของ SME

Crowdfunding เป็นวิธีการระดมทุนที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับ SME และเป็นรูปแบบการพัฒนาทางการเงินแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถขอระดมทุนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ปัจจุบัน Crowdfunding ของไทยนั้นมีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโตแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ ความท้าทายหลักจะอยู่ที่รูปแบบการระดมทุนของ Debt-Crowdfunding นั้นจะเป็นรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งปกติหุ้นกู้จะออกโดยองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันกฎเกณฑ์ของ Crowdfunding ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ SME สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่เข้มงวดของการออกหุ้นกู้ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการการออกหุ้นกู้สำหรับการระดมทุนที่มีมูลค่าไม่สูง หรือมีปริมาณการทำธุรกรรมจำนวนมาก

Validus ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2558 เป็นแพลตฟอร์มแหล่งเงินทุนทางเลือก Validus พยายามเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน ผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยทำการรวบรวมนักลงทุนรายบุคคล (accredited individuals) นักลงทุนสถาบัน มาเป็นผู้ให้กู้ และ SME ผู้กู้มารวมอยู่บนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดย AI และ machine learning ปัจจุบัน Validus ได้ขยายไปสู่อินโดนีเซีย (Batumbu) และเวียดนาม (Validus Vietnam) แล้ว และมียอดเงินการระดมทุนสินเชื่อสูงถึง 315 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบ P2P ในประเทศสิงคโปร์

2. กลุ่มลูกค้าของ Siam Validus Capital คือใครบ้างคะ

ในระยะแรกลูกค้าของ Siam Validus Capital จะประกอบด้วย SME ที่เป็นผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายขององค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ประกอบการ SME เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ SME

ในส่วนของนักลงทุน ลูกค้าของเราจะประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อย และกลุ่มนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง และความผันผวนต่ำ

3. จากสถานการณ์วิกฤต โควิด-19 ที่ผ่านมาทาง Siam Validus Capital ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะ และมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง

ในระดับภูมิภาค Validus ได้ดำเนินการปรับกระบวนการภายใน ดังนี้

เปลี่ยนกรอบแนวทางการทำงาน การบริโภค และการปฏิสัมพันธ์ใหม่

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อการระดมทุน การบริหารกระแสเงินสด การตลาด และการบริหารงานบุคคลสำหรับบริษัท Fintech หลาย ๆ แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนมากพนักงานบริษัท Fintech ส่วนมากจะมีพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้ว บริษัท Fintech จึงสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการดิจิทัลและการทำงานแบบ remote working ได้ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่ Validus เราได้นำแผน BCP (Business Continuity Plan) มาใช้ และปรับให้เข้ากับ New Normal อย่างรวดเร็วด้วยการ work from home หรือแบ่งทีมเพื่อผลัดเปลี่ยนกันเข้าออฟฟิศ และเนื่องจากเรามีระบบการทำงานแบบ cloud-based อยู่แล้ว เราจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ แม้ในสถานการณ์การ lockdown

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ SME

ในระดับภูมิภาค Validus ได้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยและการขอสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงจำนวนของผู้ประกอบการ SME ที่มีชื่อเสียงที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็น เพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SME ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ให้การสนับสนุน SME ที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ และเตรียมพร้อมธุรกิจเหล่านี้สำหรับการฟื้นตัวหรือการเติบโตต่อไป

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อนักลงทุน

การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร ได้ช่วยให้เราสามารถสร้างระบบป้องกันความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และยังสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ ในการรับมือกับผลกระทบของวิกฤต

นอกจากนี้ เรายังมีการบริหารความเสี่ยง portfolio และได้ดำเนินการตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนและผลตอบแทนของนักลงทุน

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจส่งผลให้ระดับความเสี่ยงนักลงทุนที่ยอมรับได้ลดลง ทำให้มีเงินทุนน้อยลงสำหรับ SME แต่เราก็ได้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ (high net worth individuals – HNI) และนักลงทุนสถาบันนั้นมีความสนใจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากไตรมาสก่อน ในการมองหาผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำและมีความไม่แน่นอน การให้สินเชื่อ SME โดยตรงสามารถให้ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้เพราะมีความสัมพันธ์กับตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์แบบเดิมนั้นไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไป นักลงทุนจึงมองหาทางเลือกอื่น ๆ ในการลงทุน นักลงทุนที่ลงทุนในการให้สินเชื่อ SME สามารถได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และก็หมายความว่า เราสามารถทำธุรกิจได้มากขึ้นในการสนับสนุนธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ดีและพร้อมเติบโตอย่างรวดเร็วหลังวิกฤต COVID-19

4. ก้าวต่อไปของ Siam Validus Capital จะเป็นอย่างไรคะ

Siam Validas Capital อยู่ในกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ crowdfunding จากสำนักงาน กลต.

SME จะสามารถเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแก่นักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ Siam Validus ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กลต. ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้เหล่านี้ได้จากแพลตฟอร์มเดียวกัน นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้

เราได้นำแนวทาง “glocal” (global + local) มาใช้ในออฟฟิศที่สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และวางแผนที่จะใช้แนวทางเดียวกันในประเทศไทย นั้นคือ การจ้างคนไทย แต่ยังคงใช้กลยุทธ์และมุมมองระดับสากลในการดำเนินธุรกิจ

เราต้องการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งในประเทศไทย และยินดีต้อนรับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจสินเชื่อ SME crowdfunding platform และ Fintech เข้าร่วมทำงานกับบริษัท

ร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่เครือข่าย supplier หรือตัวแทนจำหน่ายขององค์กรเหล่านี้ผ่านโครงการการจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ขายขององค์กร (Corporate Vendor Financing Program)

เราจะปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ SME ไทย แต่ยังคงใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ และระบบ credit scoring ของบริษัท เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีต้นทุนทางการเงินที่สมเหตุสมผล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ

5. อยากฝากอะไรถึงผู้อ่าน

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม Fintech ในประเทศไทย และพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานของ Validus ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในขณะเดียวกัน เราก็อยากเรียนรู้จากบริษัท Fintech อื่น ๆ ในเมืองไทยให้มากขึ้นด้วยคุณอิสสรีย์ โรจนสุกาญจน

Corporate Development Manager, Siam Validus

ดู 1,609 ครั้ง0 ความคิดเห็น